Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2024

Dátum: 03.01.2024

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2023 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31. 01. 2024 podať priznanie k dani z nehnuteľností.

Povinnosť podať priznanie je povinný:

  • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2023 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1.1.2024
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku 2023,
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie v roku 2023,
  • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2023 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

 Daňové priznanie za psa podáva daňovník na psa staršieho ako 6 mesiacov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Uhynutie psa, ktorý je predmetom dane, je potrebné oznámiť.

Editovateľné tlačivo : 

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/novy-podadresar/


Detailnejšie info:

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-nehnutelnosti-1