Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zastupiteľstvo

slovenská-vlajka

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo. … zákon o obecnom zriadení – Zákon č. 369/1990 Zb. – úplné znenie

 

Aktuálne zloženie zastupiteľstva

  • Ing. Viliam Michel, nezávislý kandidát -  150 hlasov
  • Mgr. Vladimír Filip PhD., nezávislý kandidát - 148 hlasov
  • Roman Filip, nezávislý kandidát - 83 hlasov
  • Viera Barčíková, nezávislá kandidátka - 68 hlasov
  • Mgr. Miloš Kyselica, Progresívne Slovensko - 66 hlasov

OZ_2022_-_2026_2