Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zastupiteľstvo

slovenská-vlajka

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené. Ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva podľa odseku 1 prvej vety, zvolá ho zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ak starosta nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie obecného zastupiteľstva, vedie ho ten, kto zvolal obecné zastupiteľstvo. … zákon o obecnom zriadení – Zákon č. 369/1990 Zb. – úplné znenie

 

Aktuálne zloženie zastupiteľstva

  • Mgr. Vladimír Filip – 127 hlasov – nezávislý kandidát
  • Lukáš Zapletal – 109 hlasov –  nezávislý kandidát
  • Karol Burger – 106 hlasov – SPOLU
  • Ing. Slávka Koptáková– 102 hlasov – nezávislý kandidát
  • Anna Várošová  – 60 hlasov – SMER - sociálna demokracia 

zastupiteľstvo_2018_2022