Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Technická infraštruktúra

Obec je napojená na elektrické vedenie, ktoré poskytuje elektrinu obyvateľom v domácnostiach. Obec je zásobovaná elektrickou energiou prostredníctvom diaľkového vedenia linky VN 22kV, z ktorej sú napojené jestvujúce tri trafostanice.Rudinka-futbalové-ihrisko-2-1024x683
Pokrytie vodovodnou infraštruktúrou nie je 100 %. Na území obce sa nachádzajú ochranné pásma vodárenských zdrojov, nakoľko  obec vlastný zdroj pitnej vody. Občania u ktorých absentuje obecný vodovod využívajú ako zdroj vody vlastné studne. Rudinka v súčasnom období nie je odkanalizovaná, preto sa využívajú vlastné žumpy a septiky pre záchyt splaškových vôd.

Obec je plynofikovaná. Sieť je riešená ako STL rozvody z potrubia PVC D 50,63 a 90 mm. Plynovod je súčasťou plynovodnej sústavy, kde patrí Rudina, Rudinská a Nesluša. Odber zemného plynu je charakterizovaný odberom pre potreby vykurovania, ohrevu teplej úžitkovej vody a varenia. Kúrenie-drevom-v-RudinkeObec Rudinka je navzájom prepojená plynovodom s obcou Rudina, odkiaľ je vedený hlavný plynovodný rozvod D 110 IPE. Plynovod je uložený v krajnici miestnych komunikácií, po strane hustejšej zástavby, pripojenie jednotlivých objektov sa rieši cez domové regulátory plynu, zriadené pre každú domácnosť samostatne. Obec Rudinka patrí do mierne teplej klimatickej oblasti. Dĺžka vykurovacieho obdobia je priemerne 200 – 220 dní. Z celkovej súčasnej potreby tepla cca 90 % pokrýva spaľovanie zemného plynu. Dokurovanie sa uskutočňuje spaľovaním pevných palív.

 

Na celom území obce je pokrytie všetkých mobilných operátorov. V minulosti bol priamo v obci telefónny automat, ktorý sa však nevyužíval, preto bol zrušený. Obec má taktiež k dispozícií pripojenie na internet, ktoré zabezpečuje firma Slovak Telekom, CKM-systems, Lighnet s.r.o.

Tuhý-komunálny-odpad-v-RudinkeObec zabezpečuje na pravidelnej báze aj odvoz komunálneho odpadu – každé 2 týždne. Separovaný zber odpadov sa organizuje podľa druhu odpadu (sklo, papier, plast, železo) podľa potreby.