Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecné symboly

erb_rudinka-1024x1024

ERB OBCE

 

 

Rudinka_vlajka-1024x938_(1)

VLAJKA OBCE

 

Symbolmi obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce a sú zapísané do Heraldického registra Slovenskej republiky.

Obec má právo na vlastné symboly a je povinná ich používať pri výkone samosprávy a označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.

Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

 

 

OBECNÁ ZNELKA

Dedinka Rudinka

Predstavujeme Vám našu obecnú znelku, ktorá vznikla na prelomoch rokov 2014/2015. Text piesne napísal Viliam Michel (starosta obce).

Text piesne

“Keď sa ti otvorí Kysucká brána,
cesta ťa zavedie do môjho kraja.
V dedinke Rudinke, tam vôkol hôr,
Vyjdeš si na lúku – pred domom dvor.
««»»
Kto ju raz opustil, kdekoľvek bol,
často si spomenul – rodný kraj môj.
Kto ju raz opustil, ten sa vždy vráti,
do svojej mladosti sa prinavráti.
««»»
Do Tŕnia, Záplocia, na Predne lazy,
Panskými vŕškami sa domov vrácim.
Dedinka Rudinka, ty zem moja,
ty navždy zostaneš v srdci moja.
««»»
Keď sa ti zatvorí Kysucká brána,
tak už viac nevidíš tie krásne rána.
Keď slnko zaleje Uhliská, Podčerešnie,
keď vetrík zafúka pod Prídolie.
««»»
Dedinka Rudinka, ty zem moja,
ty navždy zostaneš v srdci moja.

Video