Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zápis detí do Materskej školy v Rudinke - školský rok 2024/2025

Dátum: 26.04.2024

Zápis detí do Materskej školy Rudinka, Rudinka 118, 023 31 Rudina  na školský rok 2024/2025.

Termín podávania žiadostíod 02.05.2024 do 17.05.2024

Časod 8:00 hod.- do 12:00 hod. a 13:00 hod.- do 16:00 hod.

Miesto podávania žiadostí: 

Materská škola, Rudinka 118 023 31 Rudina– v kancelárii  materskej školy. Osobná forma podávania žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať aj za prítomnosti detí, v kancelárii, poprípade v triede materskej školy.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podáva riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť musí byť podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami.

Kvôli uľahčeniu komunikácie medzi materskou školou a zákonným zástupcom Vás prosíme vypísať aj Písomné vyhlásenie o dohode, že rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ, si zákonný zástupca dieťaťa môže stiahnuť z webového sídla danej materskej školy. Ak rodič nemá možnosť komunikovať elektronicky, môže si vyzdvihnúť formulár žiadosti o prijatie osobne v materskej škole. Po vyplnení a podpísaní ho doručí do materskej školy podľa pokynu riaditeľky školy.

Žiadosť môžete doručiť:

  • osobne
  • poštou
  • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky obce. MŠ zatiaľ nemá vytvorenú elektronickú schránku ( nie e-mail).

Mgr. Júlia Kacová riaditeľka MŠ

ziadost_o_prijatie-do-MS_Vyhlasenie_2024-1_(1)