Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Farnosť Rudina

Rímskokatolícky-Farský-úrad-Rudina

Po odchode Jána Šmelku prichádza do Kysuckej farnosti VDP Anton Mazuch a ten začína s výstavbou fary podľa projektu architektov Ing. arch. Pavla a Soňi Papučíkovcov z Rudiny. Vďaka sponzorom, zbierke veriacich a výraznej podpory starostu obce Lukáša Guzmu a obecného zastupiteľstva bola stavba v plánovanom termíne ukončená. Výrazným prínosom bola materiálna pomoc podnikateľa Milana Papučíka. V roku 2005 sa správcom farnosti Rudina, Rudinská a Rudinka stal VDP František Pekara. Začali sa vykonávať všetky cirkevné obrady – krst, sväté prijímanie a sobáše. 18. mája 2006 sa uskutočnila sviatosť birmovania. Obrad celebroval biskup Viliam Judák, kysucký rodák. Pri bohoslužbách účinkuje spevokol Radosť, pod vedením Ing. Marianny Janáčikovej. Na organe hrajú Julka Guzmová, Zuzana Brodňanová a Jaroslav Gomboš. Prvým kostolníkom bol Milan Martinec st., tiež Lenka Chabanová a neskôr Ján Maslák.


Farnosť Rudina vznikla 1. júla 2004.
Za jej prvého farára bol ustanovený Ing. Mgr. František Pekara.
Od 1. júla 2012 spravoval farnosť Mgr. Albín Brachtýr.
Od 1. októbra 2012 bol vo farnosti na aktívnom odpočinku Mgr. Ladislav Porubčin, honorárny dekan.

Aktuálne farnosť spravuje farár Mgr. Peter Králik.

Z Rudiny pochádza kňaz Mgr. Ľubomír Vavro.
Do farnosti Rudina momentálne  patria obce: Rudina a Rudinka

Viac tu: www.farnost-rudina.webnode.sk


Kontakt

Adresa: Farský úrad, 023 31 Rudina

Telefón: 041/42 412 87

E-mail: 

GPS: 49°17’06.0″N 18°44’54.6″E

 

 

Rudina:

Pon:   18:00
Uto:   18:00
Str:   18:00
Štv:   18:00
Pia:   18:00

Sob:   18:00
Ned:   8:30


Rudinská:

Pon:   17:00
Uto:   –
Str:   17:00
Štv:   –
Pia:   17:00

Sob:   –
Ned:   10:00


Rudinka:

Pon:   –
Uto:   17:00
Str:   –
Štv:   –
Pia:   –

Sob:   –
Ned:   7:30


Prípadne zmeny v časoch svätých omší sú vždy vyhlasované po každej nedeľnej svätej omši. Sväté omše počas prikázaných cirkevných sviatkov sú ako v Nedeľu.