Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

História MŠ

MŠ-Rudinka-2015-1024x576

Materská škola v Rudinke je umiestená v budove kultúrneho domu na prvom poschodí. Dátum vzniku podľa písomností sa datuje od apríla 1969, prvou riaditeľkou školy bola p. Margita Ochodničanová, od roku 1976 prevzala jej funkciu p. Jozefa Kohútová, učiteľkou sa stala p. Daniela Chmelářová. Umiestnenie MŠ nie je uspokojivé, ale priestory jej vyhradené sú dobre prispôsobené umiestnenému počtu detí. Negatívom umiestnenia MŠ je najmä to, že prízemie slúži obecným účelom, čo spôsobuje zvýšenú náročnosť venovať hygiene a vetraniu MŠ. Počas predchádzajúcich školských rokov boli dobre vybavené priestory školy, ako po stránke účelovej, tak aj po stránke estetickej a hygienicky bezpečnej.

V školskom roku 1982/83 bola prevedená stavebná úprava priestorov MŠ. Prevedením stavebných prác pre školu bolo veľkým prínosom prevedená prestavba soc. zariadenia z prízemia budovy na poschodie, do priestorov MŠ, vybudovanie skladu zeleniny, potravín a tým aj zmenšenie priestoru kuchyne.

V rokoch 1990/91 sa vlastne rozhodovalo o existencii školy a v tomto období sa úsilie výchovných pracovníčok zameriavalo na získanie rodičov pre podporu a porozumenie ich požiadaviek a to pravidelným plnením denného režimu starostlivosťou o deti, aby škola plne spĺňala svoje poslanie pre obec. Priestory školy boli vybavené základným materiálom, zariadením, nábytkom, detským záhradným zariadením sme vybavili a oplotili detské ihrisko. V týchto rokoch, až do roku 1992 vedenie školy podľa vyžiadania a dostupnosti finančných prostriedkov vylepšuje zariadenie školy nákupom mechanických prístrojov, ale aj dekoračného materiálu ako závesov, záclon, obrusov paplónov, vankúšov a najmä rôzne učebné pomôcky pre vedenie kvalitného, výchovno-vyučovacieho procesu s deťmi. Od roku 1991 školstvo celkovo obmedzuje finančné prostriedky na všetky MŠ, ale kvalitu práce a chod MŠ, môžeme úspešne realizovať zo zabezpečeného dostatočného množstva zásob potrebného materiálu z predchádzajúceho obdobia.. Neskôr došlo k celkovému rozdeľovaniu majetku v našom štáte a tak aj MŠ v Rudinke pre jej umiestenie v kultúrnom dome patrí priestorovo Obecnému úradu v Rudinke. Obecný úrad nepožaduje patričný poplatok za nájomné od Okresného úradu – odbor školstva v Kysuckom Novom Meste, ale naopak sám finančne prispieva na prevádzkové náklady školy spoločne s rodičmi detí.

Video