Krízový štáb Žilinského samosprávneho kraja v súvislosti s rozšírením koronavírusu zrušil všetky akcie s hromadnou účasťou občanov od 9.3.2020. Na základe toho výbor ZMLaP , p.s. Rudinka

RUŠÍ

Valné zhromaždenie , ktoré sa malo konať 21.3.2020. Nový termín konania Valného zhromaždenia bude určený na základe aktuálizácie opatrení krízového štábu ŽSK. Nový termín bude oznámený prostredníctvom web stránky ZMLaP p.s. a obce Rudinka min. 2 týždne vopred.


Ing. Ján Ďurec, predseda ZMLaP , p.s.