Dobré miesto pre život

Aktuálne informácie na jednom mieste

Úroveň vyseparovaného odpadu za rok 2019

Potvrdenie o poplatku za uloženie odpadu a Ohlásenie o vzniku odpadu …
Čítať Viac
/ Odpady-info

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie OZ dňa 01. 02. 2020 …
Čítať Viac
/ Aktuality, Oznamy – ESoR, Pozvánky

Pozvánka na zasadnutie OZ

PO Z V Á N K A Pozývam Vás dňa 13. 01. 2020 (t. j. v pondelok) o 18.00 hodine na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke. PROGRAM : 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Informácie zástupcu starostu o priebehu rokovaní s obcou Rudina o zámene častí katastra obcí 4. Schválenie …
Čítať Viac
/ Aktuality, Oznamy – ESoR, Pozvánky

E – mail adresa- delegovanie do okrskovej volebnej komisie – Voľby NR SR 2020

E – mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie – Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 : rudinka.obec@gmail.com
Čítať Viac
/ Voľby

Voľby do NR SR – informácie pre voliča

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u …
Čítať Viac
/ Voľby

Kvapka vďaky

14.11.2019 …
Čítať Viac
/ Aktuality

Voľby do NR SR 2020 – email

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadostí o voľbu poštou rudinka.obec@gmail.com …
Čítať Viac
/ Voľby

Dokumenty / Úradná tabuľa /
Typ△ Názov ▽△ Veľkosť ▽△ Dátum ▽
Oznámenia2.76 MB21 februára, 2020
Rozpočet19.58 MB27 decembra, 2019
Návrhy VZN1.13 MB11 novembra, 2019
Návrh záverečného účtu6.88 MB3 októbra, 2019
Všeobecne záväzné nariadenia17.36 KB14 septembra, 2019
Záverečný účet0 B22 júla, 2019
Evidencia hrobových miest0 B10 júla, 2019
Zápisnice0 B10 júla, 2019
Uznesenia0 B10 júla, 2019

9

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie OZ dňa 01. 02. 2020 …
Čítať Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ

PO Z V Á N K A Pozývam Vás dňa 13. 01. 2020 (t. j. v pondelok) o 18.00 hodine na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke. PROGRAM : 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Informácie zástupcu starostu o priebehu rokovaní s obcou Rudina o zámene častí katastra obcí 4. Schválenie …
Čítať Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozývam Vás dňa 17. 12. 2019 (t. j. v utorok) o 18.00 hodine na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke. PROGRAM 
  1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022 3. Úprava rozpočtu na rok 2019, rozpočet na roky 2020 – 2022 4 …
Čítať Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozývam Vás dňa 27.11 . 2019 (t. j. v stredu ) o 18.00 hodine na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke. PROGRAM :
  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
  3. Územný plán obce – prieskumy a rozbory
  4. Dodatok č. 2 k VZN obce k dani z nehnuteľnosti
  5. Správa audítora z overenia účtovnej závierky a vedenia účtovníctva
k …
Čítať Viac

Vývoz komunálneho odpadu 18.02.2020

Pravidelný vývoz tuhého komunálneho odpadu už zajtra, t.j. 18.02.2020 Nezabudnite pripraviť svoju zbernú nádobu. Ďakujeme Obec Rudinka
Čítať Viac

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie OZ dňa 01. 02. 2020 …
Čítať Viac

Vývoz komunálneho odpadu 28.01.2020

Pravidelný vývoz tuhého komunálneho odpadu už zajtra, t.j. 28.01.2020 Nezabudnite pripraviť svoju zbernú nádobu. Ďakujeme Obec Rudinka
Čítať Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ

PO Z V Á N K A Pozývam Vás dňa 13. 01. 2020 (t. j. v pondelok) o 18.00 hodine na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke. PROGRAM : 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Informácie zástupcu starostu o priebehu rokovaní s obcou Rudina o zámene častí katastra obcí 4. Schválenie …
Čítať Viac

Verejná diskusia

Dňa 08. 01. 2020, tj. zajtra, o 18:00 h v kultúrnom dome v Rudinke sa koná verejná diskusia k Územnému plánu obce Rudinka …
Čítať Viac

Vývoz komunálneho odpadu 31.12.2019

Pravidelný vývoz tuhého komunálneho odpadu už zajtra, t.j. 31.12. 2019. Nezabudnite pripraviť svoju zbernú nádobu. Ďakujeme Obec Rudinka
Čítať Viac

Vývoz plastov 13.12.2019

Pravidelný vývoz plastového odpadu už pozajtra, t.j. 13.12. 2019. Nezabudnite už dnes môžete odniesť svoj plastový odpad na zberné miesta. Ďakujeme Obec Rudinka
Čítať Viac

Vývoz komunálneho odpadu 10.12.2019

Pravidelný vývoz tuhého komunálneho odpadu už zajtra, t.j. 10.12. 2019. Nezabudnite pripraviť svoju zbernú nádobu. Ďakujeme Obec Rudinka
Čítať Viac