Dobré miesto pre život

Aktuálne informácie na jednom mieste

Oznam SAD Žilina

Od štvrtka 19.3.2020 bude prímestská autobusová doprava v pracovných dňoch, v pondelok až v piatok, jazdiť ako v sobotu. Budú premávať spoje bez označenia a s označením 6ÎÂ. Sobota a nedeľa ostáva bez zmeny.
Čítať Viac
/ Aktuality, Oznamy – ESoR

ZMENA OTVÁRACEJ DOBY BUDOVY POLIKLINIKY V KNM

V záujme ochrany zdravia občanov a prijatých opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu budú budovy polikliniky na ulici Belanského č. 1346 a č. 773 s účinnosťou od 19.03.2020 otvorené v pracovných dňoch ráno od 6:45 hod. Vstup do budovy len v ochrannej pomôcke tváre (rúško, šál, šatka…). Ďakujeme za pochopenie …
Čítať Viac
/ Aktuality, Oznamy – ESoR

Rozvoz potravín

Potraviny Sama Vranie, ponúkajú rozvoz potravín …
Čítať Viac
/ Aktuality, Oznamy – ESoR

Prázdninový režim v prímestskej autobusovej doprave na území Žilinského samosprávneho kraja

Dobrý deň, dovoľte nám preposlať Vám informácie od Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ZSSK), v súlade s usmerneniami Ústredného krízového štábu. ZSSK mení grafikon a uľahčuje vrátenie cestovných dokladov. Už od zajtra – 13. 03. 2020 sa pripravte na nasledujúce výrazné obmedzenia: BRATISLAVA  – Na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu (ÚKŠ) Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v reakcii na …
Čítať Viac
/ Koronavírus SARS-CoV-2

Zrušenie Valného zhromaždenia 21.03.2020

Krízový štáb Žilinského samosprávneho kraja v súvislosti s rozšírením koronavírusu zrušil všetky akcie s hromadnou účasťou občanov od 9.3.2020. Na základe toho výbor ZMLaP , p.s. Rudinka RUŠÍ Valné zhromaždenie , ktoré sa malo konať 21.3.2020. Nový termín konania Valného zhromaždenia bude určený na základe aktuálizácie opatrení krízového štábu ŽSK. Nový termín bude oznámený prostredníctvom web stránky ZMLaP p.s. a …
Čítať Viac

Zber elektro odpadu 23.03.2020

Vážení občania, dňa  23.03.2020  v čase od 7,00 do 8,00 sa v obci uskutoční  zber elektro odpadu. Odovzdať môžete staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlo varné kanvice a pod. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú odobraté. Odpad treba …
Čítať Viac
/ Aktuality, Oznamy – ESoR

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie OZ dňa 01. 02. 2020 …
Čítať Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ

PO Z V Á N K A Pozývam Vás dňa 13. 01. 2020 (t. j. v pondelok) o 18.00 hodine na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke. PROGRAM : 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Informácie zástupcu starostu o priebehu rokovaní s obcou Rudina o zámene častí katastra obcí 4. Schválenie …
Čítať Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozývam Vás dňa 17. 12. 2019 (t. j. v utorok) o 18.00 hodine na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke. PROGRAM 
  1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022 3. Úprava rozpočtu na rok 2019, rozpočet na roky 2020 – 2022 4 …
Čítať Viac

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozývam Vás dňa 27.11 . 2019 (t. j. v stredu ) o 18.00 hodine na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke. PROGRAM :
  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
  3. Územný plán obce – prieskumy a rozbory
  4. Dodatok č. 2 k VZN obce k dani z nehnuteľnosti
  5. Správa audítora z overenia účtovnej závierky a vedenia účtovníctva
k …
Čítať Viac

Vývoz komunálneho odpadu 31.03.2020

Pravidelný vývoz tuhého komunálneho odpadu už zajtra, t.j. 31.03.2020 Nezabudnite pripraviť svoju zbernú nádobu. Ďakujeme Obec Rudinka
Čítať Viac

Oznam SAD Žilina

Od štvrtka 19.3.2020 bude prímestská autobusová doprava v pracovných dňoch, v pondelok až v piatok, jazdiť ako v sobotu. Budú premávať spoje bez označenia a s označením 6ÎÂ. Sobota a nedeľa ostáva bez zmeny.
Čítať Viac

ZMENA OTVÁRACEJ DOBY BUDOVY POLIKLINIKY V KNM

V záujme ochrany zdravia občanov a prijatých opatrení na zabránenie šírenia koronavírusu budú budovy polikliniky na ulici Belanského č. 1346 a č. 773 s účinnosťou od 19.03.2020 otvorené v pracovných dňoch ráno od 6:45 hod. Vstup do budovy len v ochrannej pomôcke tváre (rúško, šál, šatka…). Ďakujeme za pochopenie …
Čítať Viac

Rozvoz potravín

Potraviny Sama Vranie, ponúkajú rozvoz potravín …
Čítať Viac

Zrušenie Valného zhromaždenia 21.03.2020

Krízový štáb Žilinského samosprávneho kraja v súvislosti s rozšírením koronavírusu zrušil všetky akcie s hromadnou účasťou občanov od 9.3.2020. Na základe toho výbor ZMLaP , p.s. Rudinka RUŠÍ Valné zhromaždenie , ktoré sa malo konať 21.3.2020. Nový termín konania Valného zhromaždenia bude určený na základe aktuálizácie opatrení krízového štábu ŽSK. Nový termín bude oznámený prostredníctvom web stránky ZMLaP p.s. a …
Čítať Viac

Vývoz komunálneho odpadu 10.03.2020

Pravidelný vývoz tuhého komunálneho odpadu už zajtra, t.j. 10.03.2020 Nezabudnite pripraviť svoju zbernú nádobu. Ďakujeme Obec Rudinka
Čítať Viac

Zber papiera

Dňa 11. marca   2020 t. j. v stredu  v čase od 15,45 h  sa v obci uskutoční výkup starého papiera výmenou za toaletný papier. Auto bude stáť pri autobusovej zastávke v obci. Papier (noviny, časopisy, letáky) nebaliť do kartónových krabíc. Najlepšie je zviazať len špagátom. V prípade, že odovzdávate  knihy, je nutné odstrániť  vrchný tvrdý obal …
Čítať Viac