Dobré miesto pre život

Aktuálne informácie na jednom mieste

OZNAM – očkovanie psov

OZNAM Dňa 27. 07. 2019 prevedie veterinárna služba v obci Rudinka očkovanie psov a mačiek proti besnote. Cena jedného zaočkovaného zvieraťa je 6 €. Každé ďalšie zviera 4 €. Popri besnote je možné si dať zaočkovať zvieratá  aj proti psinkovému komplexu. Bude sa prevádzať aj čipovanie psov. Cena jedného čipovania je 15 €. Očkovanie sa vykoná pri autobusovej zastávke v obci  v čase od …
Čítať Viac
/ Aktuality

Zber elektroodpadu 19.08.2019

Vážení občania, dňa 19.08.2019 v čase od 7,00 do 8,00 sa v obci uskutoční zber elektroodpadu. Odovzdať môžete staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlo varné kanvice a pod. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné …
Čítať Viac
/ Aktuality

Hlasovanie pri participatívnom rozpočte

Žilinská župa spustila hlasovanie o projektoch na ochranu životného prostredia. Po prvýkrát v histórii župy bude o pridelení grantov rozhodovať aj verejnosť. Hlasovanie potrvá do 16. júla. Viac info tu: Odkaz na prelink k hlasovaniu priamo TU: http://www.zilinskazupa.sk/granty/projekty/
Čítať Viac
/ Aktuality

Odstávka elektrickej energie 1.8. – 2.8. 2019

Dňa 01. 08. 2019 od 7:30 h do 16:00 h bude prerušená distribúcia elektriny a týka sa rodinných domov č. 18, 65-69; 71-73; 77-85; 95; 97; 99; 100; 102; 115; 122; 610; Dňa 02. 08. 2019 od 7:30 h do 13.30 h bude prerušená distribúcia elektriny a týka sa rodinných domov č. 42-48; 50-54; 86; 87; 92-94; 98; 101; 103-114; …
Čítať Viac

Zmluva o dielo – ČOV

Zmluva o dielo – ČOV https://www.obecrudinka.sk/wp-content/uploads/2019/07/Zmluva-o-dielo-ČOV.pdf …
Čítať Viac

Zmluva – audit za rok 2018

Zmluva – audit za rok 2018 https://www.obecrudinka.sk/wp-content/uploads/2019/07/Zmluva-audit-za-rok-2018.pdf …
Čítať Viac

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru https://www.obecrudinka.sk/wp-content/uploads/2019/06/Čas-zvýšeného-nebezpečenstva-vzniku-požiaru.pdf …
Čítať Viac
Kysucká Brána

ZASADNUTIE OÚ Rudinka 12.06.2019

Pozvánka – zastupiteľstvo 2019 (1) https://www.obecrudinka.sk/wp-content/uploads/2019/06/Pozvánka-zastupiteľstvo-2019-1.pdf …
Čítať Viac
Loading...

Šieste riadne zasadnutie OZ v roku 2015

Pozývam Vás dňa 15. 12. 2015 (t. j. utorok ) o 17.00 hodine na šieste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu Rudinka. PROGRAM : 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Informácia o čerpaní rozpočtu obce za rok 2015, návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018 4. Informácia o zapojení sa obce do …
Čítať Viac

Fašiangy v Rudinke 2016

Vážení občania Rudinky, dňa 06. 02. 2016 Športovo-kultúrna komisia v Rudinke v spolupráci s Jaja barom organizuje FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD, ktorý sa začne prezentáciou detí v maskách v sále obecného úradu o 10:00hod. Týmto fašiangovým pochodom po dedine chceme obnoviť tradíciu fašiangov, ukázať deťom, aké krásne zvyky mali naši starí rodičia. Preto Vás prosíme, aby masky, ktoré zabezpečíte pre deti boli určené aj na …
Čítať Viac

Riadne zhromaždenie ZMLaP v roku 2016

Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov, p.s. Rudinka oznamuje, že zvoláva na deň 16. januára 2016 o 16:00 hod riadne zhromaždenie do kultúrneho domu v Rudinke. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 15:00 hod do 16:00 hod. Program: 1. Otvorenie a voľba pracovných komisií 2. Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSOL 3. Správa …
Čítať Viac

Prvé riadne zasadnutie OZ v roku 2016

Pozývame Vás dňa 31. 03. 2016 (t. j. vo štvrtok ) o 17.00 hodine na prvé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rudinka v roku 2016, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke. PROGRAM : 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Informácia starostu o podaní žiadosti obce o nenávratný finančný príspevok od Pôdohospodárskej platobnej agentúry na …
Čítať Viac

Deň matiek 2016

Milé mamičky srdečne Vás pozývame na posedenie do miestneho Kultúrneho domu, ktoré sa bude konať dňa 08.05.2016 o 16:00 hod.Tešíme sa na Vás Ľúbim kvety, ľúbim vtáčky, každú hračku maličkú, lež najväčšmi zo všetkého ľúbim svoju mamičku. Športovo-kultúrna komisia obce Rudinka
Čítať Viac

MDD Rudinka 2016

Milé mamičky, oteckovia a predovšetkým Vaše detičky. Srdečne Vás pozývame na medzinárodný deň detí ktorý sa bude konať dňa 11.06.2016 o 14:30 hod. na miestnom futbalovom ihrisku. Môžete sa tešiť na množstvo atrakcií, súťažných disciplín a samozrejme i na sladkú odmenu. Príďte a oslávte spolu s nami tento výnimočný deň. Tešíme sa na Vás. Jaja Bar Prosíme rodičov, aby …
Čítať Viac

Druhé riadne zasadnutie OZ v roku 2016

Pozývame Vás dňa 30. 06. 2016 (t. j. vo štvrtok ) o 17.00 hodine na druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rudinka v roku 2016, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke. PROGRAM : 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Informácia starostu a aktivitách a činnosti úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 4. Výber a …
Čítať Viac

Tretie riadne zasadnutie OZ v roku 2016

Pozývame Vás dňa 03. 10. 2016 (t. j. v pondelok ) o 17.00 hodine na tretie riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rudinka, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke. PROGRAM : 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Informácia o čerpaní rozpočtu obce 4. Správa audítora z overenia účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31. 12 …
Čítať Viac

Prvé riadne zasadnutie OZ v roku 2017

Pozývam Vás dňa 12. 01. 2017 (t. j. vo štvrtok ) o 17.00 hodine na prvé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rudinka v roku 2017, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke. PROGRAM : 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Informácia o aktuálnej činnosti Obecného úradu v Rudinke 4. Schválenie Smernice pre poskytovanie jednorazového príspevku obce pri narodení …
Čítať Viac
Loading...

Vývoz plastov 09.08.2019

Pravidelný vývoz plastového odpadu už pozajtra, t.j. 09.08. 2019. Nezabudnite už dnes môžete odniesť svoj plastový odpad na zberné miesta. Ďakujeme Obec Rudinka
Čítať Viac

Vývoz komunálneho odpadu 06.08.2019

Pravidelný vývoz tuhého komunálneho odpadu už zajtra, t.j. 06.08. 2019. Nezabudnite pripraviť svoju zbernú nádobu. Ďakujeme Obec Rudinka
Čítať Viac

Vývoz TKO 13.08.2019

Vývoz TKO zo dňa 06.08.2019 sa presúva na 13.08.2019 …
Čítať Viac

Vývoz komunálneho odpadu 30.07. 2019

Pravidelný vývoz tuhého komunálneho odpadu už zajtra, t.j. 30.07. 2019. Nezabudnite pripraviť svoju zbernú nádobu. Ďakujeme Obec Rudinka
Čítať Viac

Vývoz komunálneho odpadu 16.07. 2019

Pravidelný vývoz tuhého komunálneho odpadu už zajtra, t.j. 16.07. 2019. Nezabudnite pripraviť svoju zbernú nádobu. Ďakujeme Obec Rudinka
Čítať Viac

Vývoz plastov 12.07.2019

Pravidelný vývoz plastového odpadu už pozajtra, t.j. 12.07. 2019. Nezabudnite už dnes môžete odniesť svoj plastový odpad na zberné miesta. Ďakujeme Obec Rudinka
Čítať Viac

Vývoz komunálneho odpadu 25.06. 2019

Pravidelný vývoz tuhého komunálneho odpadu už zajtra, t.j. 25.06. 2019. Nezabudnite pripraviť svoju zbernú nádobu. Ďakujeme Obec Rudinka
Čítať Viac

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru https://www.obecrudinka.sk/wp-content/uploads/2019/06/Čas-zvýšeného-nebezpečenstva-vzniku-požiaru.pdf …
Čítať Viac

Vývoz plastov 14.06.2019

Pravidelný vývoz plastového odpadu už pozajtra, t.j. 14.06. 2019. Nezabudnite už dnes môžete odniesť svoj plastový odpad na zberné miesta. Ďakujeme Obec Rudinka
Čítať Viac
Loading...