Šieste riadne zasadnutie OZ v roku 2015

Pozývam Vás dňa 15. 12. 2015 (t. j. utorok ) o 17.00 hodine na šieste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu Rudinka. PROGRAM : 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Informácia o čerpaní rozpočtu obce za rok 2015, návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018 4. Informácia o zapojení sa obce do …
Čítať Viac

Fašiangy v Rudinke 2016

Vážení občania Rudinky, dňa 06. 02. 2016 Športovo-kultúrna komisia v Rudinke v spolupráci s Jaja barom organizuje FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD, ktorý sa začne prezentáciou detí v maskách v sále obecného úradu o 10:00hod. Týmto fašiangovým pochodom po dedine chceme obnoviť tradíciu fašiangov, ukázať deťom, aké krásne zvyky mali naši starí rodičia. Preto Vás prosíme, aby masky, ktoré zabezpečíte pre deti boli určené aj na …
Čítať Viac

Riadne zhromaždenie ZMLaP v roku 2016

Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov, p.s. Rudinka oznamuje, že zvoláva na deň 16. januára 2016 o 16:00 hod riadne zhromaždenie do kultúrneho domu v Rudinke. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 15:00 hod do 16:00 hod. Program: 1. Otvorenie a voľba pracovných komisií 2. Správa o činnosti výboru a plnení úloh PSOL 3. Správa …
Čítať Viac

Prvé riadne zasadnutie OZ v roku 2016

Pozývame Vás dňa 31. 03. 2016 (t. j. vo štvrtok ) o 17.00 hodine na prvé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rudinka v roku 2016, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke. PROGRAM : 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Informácia starostu o podaní žiadosti obce o nenávratný finančný príspevok od Pôdohospodárskej platobnej agentúry na …
Čítať Viac

Deň matiek 2016

Milé mamičky srdečne Vás pozývame na posedenie do miestneho Kultúrneho domu, ktoré sa bude konať dňa 08.05.2016 o 16:00 hod.Tešíme sa na Vás Ľúbim kvety, ľúbim vtáčky, každú hračku maličkú, lež najväčšmi zo všetkého ľúbim svoju mamičku. Športovo-kultúrna komisia obce Rudinka
Čítať Viac

MDD Rudinka 2016

Milé mamičky, oteckovia a predovšetkým Vaše detičky. Srdečne Vás pozývame na medzinárodný deň detí ktorý sa bude konať dňa 11.06.2016 o 14:30 hod. na miestnom futbalovom ihrisku. Môžete sa tešiť na množstvo atrakcií, súťažných disciplín a samozrejme i na sladkú odmenu. Príďte a oslávte spolu s nami tento výnimočný deň. Tešíme sa na Vás. Jaja Bar Prosíme rodičov, aby …
Čítať Viac

Druhé riadne zasadnutie OZ v roku 2016

Pozývame Vás dňa 30. 06. 2016 (t. j. vo štvrtok ) o 17.00 hodine na druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rudinka v roku 2016, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke. PROGRAM : 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Informácia starostu a aktivitách a činnosti úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 4. Výber a …
Čítať Viac

Tretie riadne zasadnutie OZ v roku 2016

Pozývame Vás dňa 03. 10. 2016 (t. j. v pondelok ) o 17.00 hodine na tretie riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rudinka, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke. PROGRAM : 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Informácia o čerpaní rozpočtu obce 4. Správa audítora z overenia účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31. 12 …
Čítať Viac

Prvé riadne zasadnutie OZ v roku 2017

Pozývam Vás dňa 12. 01. 2017 (t. j. vo štvrtok ) o 17.00 hodine na prvé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rudinka v roku 2017, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke. PROGRAM : 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Informácia o aktuálnej činnosti Obecného úradu v Rudinke 4. Schválenie Smernice pre poskytovanie jednorazového príspevku obce pri narodení …
Čítať Viac
Loading...