Vážení občania,

dňa  19.08.2019  v čase od 7,00 do 8,00 sa v obci uskutoční  zber elektroodpadu.

Odovzdať môžete staré nepotrebné elektrické  a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlo varné  kanvice a pod.

Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú odobraté.

Odpad treba vyložiť pred rodinný dom na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame o dodržanie času na vyloženie, pretože zberové auto  bude po obci prechádzať len raz.