Pozvánka na zasadnutie OZ

PO Z V Á N K A Pozývam Vás dňa 13. 01. 2020 (t. j. v pondelok) o 18.00 hodine na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke. PROGRAM : 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Informácie zástupcu starostu o priebehu rokovaní s obcou Rudina o zámene častí katastra obcí 4. Schválenie ...
Čítať Viac

Verejná diskusia

Dňa 08. 01. 2020, tj. zajtra, o 18:00 h v kultúrnom dome v Rudinke sa koná verejná diskusia k Územnému plánu obce Rudinka ...
Čítať Viac

Vývoz komunálneho odpadu 31.12.2019

Pravidelný vývoz tuhého komunálneho odpadu už zajtra, t.j. 31.12. 2019. Nezabudnite pripraviť svoju zbernú nádobu. Ďakujeme Obec Rudinka ...
Čítať Viac

Vývoz plastov 13.12.2019

Pravidelný vývoz plastového odpadu už pozajtra, t.j. 13.12. 2019. Nezabudnite už dnes môžete odniesť svoj plastový odpad na zberné miesta. Ďakujeme Obec Rudinka ...
Čítať Viac

Vývoz komunálneho odpadu 10.12.2019

Pravidelný vývoz tuhého komunálneho odpadu už zajtra, t.j. 10.12. 2019. Nezabudnite pripraviť svoju zbernú nádobu. Ďakujeme Obec Rudinka ...
Čítať Viac

Vývoz komunálneho odpadu 19.11.2019

Pravidelný vývoz tuhého komunálneho odpadu už zajtra, t.j. 19.11. 2019. Nezabudnite pripraviť svoju zbernú nádobu. Ďakujeme Obec Rudinka ...
Čítať Viac

Vývoz plastov 08.11.2019

Pravidelný vývoz plastového odpadu už pozajtra, t.j. 08.11. 2019. Nezabudnite už dnes môžete odniesť svoj plastový odpad na zberné miesta. Ďakujeme Obec Rudinka ...
Čítať Viac

Vývoz komunálneho odpadu 29.10.2019

Pravidelný vývoz tuhého komunálneho odpadu už zajtra, t.j. 29.10. 2019. Nezabudnite pripraviť svoju zbernú nádobu. Ďakujeme Obec Rudinka ...
Čítať Viac

Vývoz plastov 11.10.2019

Pravidelný vývoz plastového odpadu už pozajtra, t.j. 11.10. 2019. Nezabudnite už dnes môžete odniesť svoj plastový odpad na zberné miesta. Ďakujeme Obec Rudinka ...
Čítať Viac

Vývoz komunálneho odpadu 08.10.2019

Pravidelný vývoz tuhého komunálneho odpadu už zajtra, t.j. 08.10. 2019. Nezabudnite pripraviť svoju zbernú nádobu. Ďakujeme Obec Rudinka ...
Čítať Viac
Loading...