Hlavným cieľom pred-primárneho vzdelávania je dosiahnuť  optimálnu percentuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a jeho začleňovanie sa do skupiny a kolektívu.

Riaditeľka

Anna Koščialiková

Telefón

041/4214552

E-mail

msrudinka@gmail.com

Adresa

Materská škola Rudinka 118 023 31 Rudina

GPS

49°16'07.0"N 18°44'59.9"E

Otváracia doba

Pondelok - Piatok
7:00 - 16:00

Typ školy

štátna

JEDÁLNY LÍSTOK MÁJ 2019

Jedálny lístok na mesiac máj 2019 https://www.obecrudinka.sk/wp-content/uploads/2019/05/Jedálny-lístok-na-mesiac-máj-2019.pdf …
Čítať Viac

Jedálny lístok Apríl 2019

Jedálny lístok na mesiac apríl 2019 https://www.obecrudinka.sk/wp-content/uploads/2019/04/Jedálny-lístok-na-mesiac-apríl-2019.pdf …
Čítať Viac

Jedálny lístok marec 2019

Jedálny lístok na mesiac marec 2019 https://www.obecrudinka.sk/wp-content/uploads/2019/02/Jedálny-lístok-na-mesiac-marec-2019.pdf …
Čítať Viac

Jedálny lístok január 2019

Jedálny lístok na mesiac január 2019 https://www.obecrudinka.sk/wp-content/uploads/2019/01/Jedálny-lístok-na-mesiac-január-2019.pdf …
Čítať Viac

Jedálny lístok December2018

Jedálny lístok na mesiac december 2018 https://www.obecrudinka.sk/wp-content/uploads/2018/12/Jedálny-lístok-na-mesiac-december-2018.pdf …
Čítať Viac
Loading...

Jej zriaďovateľom je Obecný úrad Rudinka. Priestory školy prešli úplnou rekonštrukciou (budova bola v roku 2014 kompletne zateplená, vymenili sa elektroinštalácie, rekonštruovali sa sociálne zariadenia, zmodernizoval sa vykurovací systém). Materská škola je jediná škola v obci a z tohto hľadiska sa snažíme plniť naše poslanie k spokojnosti občanom a aj k zriaďovateľovi. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 2 a pol roka do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, rodičom detí, dávame možnosť k poldennému pobytu dieťaťa v materskej škole. Kapacita školy je stanovená pre umiestnenie 21 detí, školu navštevujú aj deti z okolitých obcí.


šťastný kominárik - Materská škola RudinkaHľadal ježko celý rok v tráve malý štvorlístok. Stále sa mu to len zdalo, že má šťastia asi málo.

Raz to prišlo, jasná správa, štvorlístok mu z materskej školy máva. Mám ho, mám ho, tu je práve, našiel som si v materskej škole Rudinka šťastie pravé.

Názov vzdelávacieho programu obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre ďalšie roky. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme objavovať a poznávať ríšu zdravia plnú farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravého spôsobu života k celkovému šťastiu.

My sme drobná ďatelinka, ktorá v tráve rastie, kto ju nájde, ten sa teší, bo znamená šťastie.

Štyri lístky ďatelinky, štyri pekné deti, zahrajme sa, zaspievajme, veď nám slnko svieti.

Výchova v Materskej škole RudinkaZákladnú charakteristiku – ľudskosť, totiž človek nedostáva od prírody, ale získava ju výchovou v priebehu života. V tomto kontexte môžeme pred-primárnu výchovu chápať ako výchovu pre život. V živote človek často hovorí a túži po šťastí, zdraví a úspechu. Realizovať výchovu od útleho veku v dobrom telesnom a duševnom zdraví a dosiahnuť viac úspechov, spájame so šťastím. Šťastie pripisujeme aj rôznym veciam, napríklad nájdeniu štvorlístka v hustej tráve. Keď ho nájdeme nechceme ho stratiť, aby nás to šťastie neopustilo. Z uvedených myšlienok ma inšpiroval názov pre MŠ Rudinka „Šťastný štvorlístok“, lebo v škole dbáme o rozvoj osobnosti detí pri ochrane ich zdravia v podnetnom prostredí pre ich seba-realizáciu, podnietenú úspešnými výsledkami, ktoré najradšej so šťastným výzorom tváre ukazujú svojim rodičom a to všetko chceme spoločnou cestou s rodičmi uskutočňovať,lebo len zdravý, vzdelaný človek – dieťa môže byť skutočne šťastný.

Dokumenty / Úradná tabuľa /
Typ△ Názov ▽△ Veľkosť ▽△ Dátum ▽
Oznámenia2.76 MB21 februára, 2020
Rozpočet19.58 MB27 decembra, 2019
Návrhy VZN1.13 MB11 novembra, 2019
Návrh záverečného účtu6.88 MB3 októbra, 2019
Všeobecne záväzné nariadenia17.36 KB14 septembra, 2019
Záverečný účet0 B22 júla, 2019
Evidencia hrobových miest0 B10 júla, 2019
Zápisnice0 B10 júla, 2019
Uznesenia0 B10 júla, 2019

9