Dňa 01. 08. 2019 od 7:30 h do 16:00 h bude prerušená distribúcia elektriny a týka sa rodinných domov č. 18, 65-69; 71-73; 77-85; 95; 97; 99; 100; 102; 115; 122; 610;

Dňa 02. 08. 2019 od 7:30 h do 13.30 h bude prerušená distribúcia elektriny a týka sa rodinných domov č. 42-48; 50-54; 86; 87; 92-94; 98; 101; 103-114; 117; 120; 121; 123; 125-137; 143; 150;

Nakoľko Stredoslovenská distribučná, a.s. uvádza i rodinné domy bez súpisného čísla, treba počítať s možnosťou, že sa to bude týkať i neuvádzaných rodinných domov!


Odstávka elektriny 02. 08. 2019

Odstávka elektriny 01. 08. 2019