Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zber nebezpečného odpadu 17. 06. 2024

Dátum: 12.06.2024
Autor: Zuzana Lalinská

V pondelok 17. 06. 2024 v čase od 08: 00 hod do 11 : 00 hod. sa uskutoční zber odpadov s obsahom škodlivých látok.

 

Miesto konania: pri Obecnom úrade v Rudinke

Nebezpečný odpad sa bude odoberať výlučne iba v danom termíne.

Nebezpečné odpady budú do  pristaveného vozidla  preberať pracovníci spoločnosti T + T, a. s. Žilina len od občanov fyzických osôb – nepodnikateľov.

Obyvatelia môžu odovzdať: farby, lepidlá, pesticídy, rozpúšťadlá, brzdové kvapaliny, nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky, oleje a tuky (nie jedlé), žiarovky a iný odpad obsahujúci ortuť,  kovové, plastové alebo sklenené obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami.

V prípade odovzdania odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa odpad neuvoľňuje.

ČO NEPATRÍ DO ZBERU NEBEZPEČNÉHO ODPADU: obaly z farieb riediteľných vodou, maltou, obaly znečistené potravinami, liečivá, odpad zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení, biologicky rozložiteľný odpad.