Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce

SÚBOR
Výberové konanie na hlavného kontrolóra obce

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Rudinka


Obecné zastupiteľstvo v Rudinke uznesením č. 54/2022 v súlade s § 18a ods. 1-4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   

 

vyhlasuje

 

V Ý B E R O V É      K O N A N I E

na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce Rudinka a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Rudinka na 27. 01. 2023 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rudinka.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce / úväzok 15 hod/mesačne/ musí spĺňať:

 

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

-ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

2. Iné predpoklady podľa zákona č.552/2003 Zb. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

- spôsobilosť na právne úkony

- bezúhonnosť

3. Náležitosti písomnej prihlášky

- osobné údaje kandidáta - meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko

- úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

- profesijný životopis

- čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- kópie o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov

- súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a                          doplnení niektorých zákonov;

4. Spôsob doručenia prihlášky:

- kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Rudinka zašle poštou, alebo osobne odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami v uzatvorenej obálke označenej „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA - NEOTVÁRAŤ!" na adresu:

Obec Rudinka, Rudinka 118,  023 31  Rudina

 Uzávierka prihlášok je 13. 01. 2023  do   14:00 hodiny.

 

Zverejnené  : -  na úradnej tabuli obce             dňa : 19.12.2022

 

                                                                                                                                                              Ing. Slavka Koptáková

                                                                                                                                                                     starostka obce

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Výber. konanie HK Veľkosť: 234.7 kB Formát: pdf Dátum: 19.12.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.