Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prístavba a stavebné úpravy Materskej školy v Rudinke

Dátum: 06.12.2022
Prístavba a stavebné úpravy Materskej školy v Rudinke

Prijímateľ Obec Rudinka
Názov projektu: Prístavba a stavebné úpravy Materskej školy v Rudinke
Kód projektu: 302021BPU8

loga_clanok

Prijímateľ Obec Rudinka
Názov projektu: Prístavba a stavebné úpravy Materskej školy v Rudinke
Kód projektu: 302021BPU8

Predmetom realizácie projektu je rozšírenie kapacít existujúcej materskej školy v obci Rudinka. Zriaďovateľom MŠ je Obec Rudinka, oficiálny názov MŠ znie: Materská škola v Rudinke

Vytvorené kapacity pre umiestnenie detí na predprimárne vzdelávanie v našej obci nie sú dostatočné. V posledných rokoch sme vždy neboli schopní prijať všetky deti, ktorých rodičia prejavili záujem o umiestnenie do MŠ. Mnoho rodičov sa informovalo o situácii v MŠ o kapacitách a po oboznámení sa so situáciou preplnenosti ani prihlášky nepodali. Žiadateľ projektu, Obec Rudinka, ako inštitúcia oprávnená zriaďovať materské školy, chce uvedenú situáciu riešiť, aby zlepšil situáciu miestnych komunít – rodín, ktoré nemajú kde umiestňovať svoje deti ale súčasne sa potrebujú zamestnať aby získaval príjmy pre svoje rodiny. Uvedené má za následok znižovanie kvality života miestneho obyvateľstva a z globálneho pohľadu má situácia vplyv aj na regionálny rozvoj.

Cieľ projektu sme si preto zadefinovali: Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl rozšírením kapacity materskej školy v Obci Rudinka.

Špecifické ciele projektu sme zadefinovali:

  1. Rozšírenie kapacity existujúceho objektu MŠ prístavbou a stavebnými úpravami
  2. Zriadiť priestory pre vzdelávanie detí s potrebami inkluzívneho vzdelávania
  3. Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy na kvalitné vzdelávanie

MŠ momentálne navštevuje 13 detí. MŠ je umiestnená v spoločnom objekte s obecným úradom a kultúrnym domom. Kapacita je nedostatočná, preto potrebujeme realizovať stavebné úpravy resp. prístavbu objektu aby sme mohli rozšíriť kapacity o 10 miest.
V rámci existujúcich priestorov MŠ vytvoríme aj zázemie pre inkluzívne vzdelávanie – MŠ bude navštevovať špeciálny pedagógovia (logopéd, psychológ a pod.)., tu sa bude stretávať s deťmi. Školu vybavíme moderným vybavením. Budú sa tu realizovať nové výchovné prvky pre deti s postihnutím a špeciálnymi potrebami. Priestor v prístavbe bude bezbariérový. V areáli MŠ zrealizujeme stavebné úpravy – posunie sa vstupná brána smerom do areálu, obec vysadí zeleň.

Realizáciou projektu dosiahneme nasledovné hodnoty ukazovateľov:

  • Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl dieťa 23
  • Počet podporených materských škôl počet 1
  • Počet renovovaných verejných budov počet 1
  • Podlahová plocha renovovaných verejných budov m2 255,90
  • Počet podporených areálov MŠ počet 1
  • Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením 1

Harmonogram realizácie projektu:
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 11/2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2023

Rozpočet projektu:
Celkové oprávnené výdavky: 126 959,74 EUR
Nenávratný finančný príspevok maximálne: 120 611,75 EUR (ERDF 107 915,77 + štátny rozpočet 12 695,97)
Spolufinancovanie obce: 6347,99 EUR.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.