Riadne zhromaždenie ZMLaP v roku 2019

Od admin

Združenie majiteľov lesov a pasienkov ,p.s. Rudinka dáva do pozornosti Oznámenie o mieste a konaní zhromaždenia. Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov ,p .s. Rudinka oznamuje, že zvoláva na deň 23. marca 2019 o 15:00 hod zhromaždenie do Kultúrneho domu v Rudinke. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 14:30 do 15:00 hod. Program: 1. Otvorenie a voľba pracovných komisií…

Lesný deň 2018

Od admin

Združenie majiteľov lesov a pasienkov p.s. Rudinka Vás srdečne pozýva na už tradičné podujatie Lesný deň v Rudinke, ktoré sa bude konať dňa 01.09. 2017 o 14:30 na miestom futbalovom ihrisku.

Riadne zhromaždenie ZMLaP v roku 2018

Od admin

Združenie majiteľov lesov a pasienkov ,p.s. Rudinka dáva do pozornosti Oznámenie o mieste a konaní zhromaždenia. Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov ,p .s. Rudinka oznamuje, že zvoláva na deň 3. marca 2018 o 15:00 hod zhromaždenie do Kultúrneho domu v Rudinke. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 14:30 do 15:00 hod. Program: 1. Otvorenie a voľba pracovných komisií…

Lesný deň 2017 v Rudinke

Od admin

Združenie majiteľov lesov a pasienkov p.s. Rudinka Vás srdečne pozýva na už tradičné podujatie Lesný deň v Rudinke, ktoré sa bude konať dňa 02.09. 2017 o 14:30 na miestom futbalovom ihrisku. Tešíme sa na Vašu účasť ZMLaP p.s.

Riadne zhromaždenie ZMLaP v roku 2017

Od admin

Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov, p.s. Rudinka oznamuje, že zvoláva na deň 04. marca 2017 o 15:30 hod riadne zhromaždenie do kultúrneho domu v Rudinke. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 15:00 hod do 15:30 hod. Program: 1. Otvorenie a voľba pracovných komisií 2. Správa o činnosti výboru a…