Testovacia správa – oznamy obce Rudinka

Od Karol Burger

Dobrý deň. Toto je testovacia prevádzka novej služby pre občanov nie len z Rudinky, ktorí chcú byť informovaní. Ak sa vám stalo , že ste nepočuli vyhlasovanie v miestnom rozhlase, prihláste sa k odberu e-SoR (elektronický spravodajca obce Rudinka).   Čo budem dostávať prostredníctvom e-SoR? E-mailové správy, ktoré Vám budú zasielané na Vami zadanú adresu.…

Riadne zhromaždenie ZMLaP v roku 2017

Od admin

Výbor Združenia majiteľov lesov a pasienkov, p.s. Rudinka oznamuje, že zvoláva na deň 04. marca 2017 o 15:30 hod riadne zhromaždenie do kultúrneho domu v Rudinke. Prezentácia účastníkov a preberanie hlasovacích lístkov bude vykonané v čase od 15:00 hod do 15:30 hod. Program: 1. Otvorenie a voľba pracovných komisií 2. Správa o činnosti výboru a…

D3 pre Kysuce – petícia

Od admin

Dávame do pozornosti petíciu za neodkladné riešenie dopravnej situácie na ceste 1/11 Žilina-Kys.N.Mesto-Čadca,urýchlené pokračovanie vo výstavbe diaľnice D3 v celom rozsahu, splnenie záväzkov investorom, občanom v regióne a splnenie medzinárodných záväzkov súvisiacich s výstavbou diaľnice D3. Viac informácií a petíciu nájdete na adrese: www.d3prekysuce.sk „Výstavbu D3 sľúbila Vláda SR už v roku 1999″ Odkedy na…

Druhé riadne zasadnutie OZ v roku 2017

Od admin

Vážení občania pozývame Vás dňa 25. 01. 2017 (t. j. v stredu) o 17.00 hodine na druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Rudinke, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti obecného úradu. PROGRAM : 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Informácia starostu a aktivitách a činnosti úradu od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 4. Prerokovanie…

Program rozvoja obce

Od admin

Program rozvoja obce predstavuje strednodobý dokument stratégie trvalo udržateľného rozvoja obce Rudinka v období rokov 2016-2022. Program rozvoja obce predstavuje základný dokument určený pre riadenie samosprávy, pričom sa opiera o poznanie situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. Celý dokument “Program rozvoja obce” si môžete prevziať a prečítať prostredníctvom nasledujúceho odkazu: Program rozvoja obce

Triedený zber a zber obnoseného šatstva

Od admin

Oznamujeme občanom, že od 01. júna 2016 je možné v rámci triedeného zberu odovzdávať na obecnom úrade v pracovných dňoch a v pracovnej dobe použité jedlé oleje prázdne tonery náplne do tlačiarni lieky alkalické batérie Upozorňujeme na možnosť zapojiť sa do zberu obnoseného šatstva, ktorý sa bude konať v našej obci od 25. mája do 18.…