Obnovenie prevádzky MŠ

Od OÚ Rudinka

Obec Rudinka v zastúpení starosta obce  Ing. Viliam Michel týmto oznamuje, že Materská škola v Rudinke nebude dňom 1.6.2020 z dôvodu nedostatočného počtu prihlásených detí otvorená.      Žiadam rodičov o písomné ( postačí mailom – rudinka.obec@gmail.com ) oznámenie záväzného dátumu pokračovania  dieťaťa v dochádzke do materskej školy. Po prihlásení dostatočného počtu detí budete o dátume…

Jedálny lístok Apríl 2019

Od admin

Jedálny lístok na mesiac apríl 2019 https://www.obecrudinka.sk/wp-content/uploads/2019/04/Jedálny-lístok-na-mesiac-apríl-2019.pdf