Pozvánka na zasadnutie OZ

Od OÚ Rudinka

PO Z V Á N K A      Pozývam Vás dňa 13. 01. 2020 (t. j. v pondelok)  o 18.00 hodine  na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční   v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke. PROGRAM  : 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Informácie  zástupcu starostu o priebehu rokovaní s obcou Rudina o zámene častí katastra  obcí 4.  Schválenie jednorazového…

Zber papiera 11.10.2019

Od OÚ Rudinka

Dňa 11. októbra    2019 t. j. v piatok    v čase od 15,45 h  sa v obci uskutoční výkup starého papiera výmenou za toaletný papier. Auto bude stáť pri autobusovej zastávke v obci. Papier (noviny, časopisy, letáky) nebaliť do kartónových krabíc. Najlepšie je zviazať len špagátom. V prípade, že odovzdávate  knihy, je nutné odstrániť  vrchný tvrdý obal.

Lesný deň 2019

Od OÚ Rudinka

Srdečne Vás pozývame dňa 31.8.2019 o 13:00 h na Lesný deň, ktorý sa uskutoční na futbalovom ihrisku v Rudinke. Pre každého súťažiaceho odmena! Guláš a kofola zadarmo

OZNAM – očkovanie psov

Od OÚ Rudinka

OZNAM Dňa 27. 07. 2019 prevedie veterinárna služba v obci Rudinka očkovanie psov a mačiek proti besnote. Cena jedného zaočkovaného zvieraťa je 6 €. Každé ďalšie zviera 4 €. Popri besnote je možné si dať zaočkovať zvieratá  aj proti psinkovému komplexu. Bude sa prevádzať aj čipovanie psov. Cena jedného čipovania je 15 €. Očkovanie sa vykoná pri…

Zber elektroodpadu 19.08.2019

Od OÚ Rudinka

Vážení občania, dňa  19.08.2019  v čase od 7,00 do 8,00 sa v obci uskutoční  zber elektroodpadu. Odovzdať môžete staré nepotrebné elektrické  a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlo varné  kanvice a pod. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a…