Pozvánka na zasadnutie OZ

Od OÚ Rudinka

PO Z V Á N K A      Pozývam Vás dňa 13. 01. 2020 (t. j. v pondelok)  o 18.00 hodine  na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční   v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke. PROGRAM  : 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Informácie  zástupcu starostu o priebehu rokovaní s obcou Rudina o zámene častí katastra  obcí 4.  Schválenie jednorazového…

Verejná diskusia

Od OÚ Rudinka

Dňa 08. 01. 2020, tj. zajtra, o 18:00 h v kultúrnom dome v Rudinke sa koná verejná diskusia k Územnému plánu obce Rudinka.

Pozvánka na zasadnutie OZ

Od OÚ Rudinka

Pozývam Vás dňa 17. 12. 2019 (t. j. v utorok) o 18.00 hodine  na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční   v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Rudinke. PROGRAM  Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022 3. Úprava rozpočtu na rok 2019, rozpočet na roky 2020…